• Takst Innlandet

Takst Innlandet tilbyr generell eiendom- og boligrådgivning, byggeledelse og verditaksering innenfor alle typer fast eiendom. Dette inkluderer eneboliger, fritidsboliger, leiligheter, tomter, næringseiendommer og landbrukseiendommer, i tillegg til å bistå ved skader og skjønn.  Vi har laget logo for bedriften i 2015 og nye websider i 2017.

takst-innlandet.no