Skeisnesset kultursti og turløyper ble gjenåpnet i 2016. Til dette prosjektet har vi lage 20 plakater langs hele kulturstien + plakater til Herlaugshaugen, en av norges største gravhauger. Du kan lese mer om prosjektet her. Skeisnesset kultursti og turløyper.