Spåtind1414 SA er et samvirkeforetak med formål å fremme Synnfjell og Spåtind som en helårs turistdestinasjon.

En stor del av dette arbeidet går ut på å arrangere happeninger i Synnfjell. Markedsmateriell deriblant plakater produseres av oss.