Naturveiviser AS er et designverksted i fjellbygda Nord Torpa i Oppland. Dette er en familiebedrift med et stort nettverk av samarbeidspartnere. Bedriften har kompetanse i prosessledelse, landskapsdesign, undervisning og utvikling av bærekraftige produkter og tjenester.

Vi har vært ansvarlig for design og layout til boken Elvetid.