Spåtind 1414

Spåtind 1414 SA var et samvirkeforetak med formål å fremme Synnfjell og Spåtind som en helårs turistdestinasjon. Som et ledd i dette arbeidet var det behov for websider, Facebooksider, logo og visuell profil. Prosjektet ble avsluttet i 2019 og nettsidene ble slettet.