Origo

Dette er et prosjekt som aldri ble helt fullført. Vi lagde et forslag etter forespørsel men dessverre ble det ikke mer enn det. Vi er allikevel fornøyd med resultatet og ønsker å ha det med i vår portfolio.