Urhjertet

Urjertet jobber med kunnskapsformidling om samisk kultur og næringstradisjoner og andre relaterte temaer. Urhjertets aktiviteter er rettet mot alle interesserte, særlig barn og unge. Fortrinnsvis Innlandet. Økt kunnskap er også nøkkelen til å forebygge fordommer. Håper vi ses!

Jeg var så heldig å få lage deres nye webside samt ta bilder til prosjektet. Jeg takker for oppdraget.

Se mer om Urhjertet på deres websider.