FAST Regnskap

FAST regnskap er et lite, lokalt forankret regnskapskontor på Dokka. Du finner de i 2.etasjen i Engum-bygget på Heimskogen. Her tilbys det alle ordinære regnskapstjenester, så som bilagsføring, lønnskjøring, fakturering, avstemming, rapportering og årsoppgjør.

Jeg var så heldig å få lage deres nye webside samt ta bilder til prosjektet. Jeg takker for oppdraget.

Se mer om FAST Regnskap på deres websider.