websider for Landsbyen Næringshage

LANDSBYEN NÆRINGSHAGE AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for nyskaping og verdiskaping i næringslivet, primært i Land-kommunene. Næringshagen er et levende miljø som samarbeider med og bistår nyetablerere, gründere og eksisterende bedrifter med vilje og evne til vekst og utvikling.

Land Design har laget nye websider og tatt bilder til prosjektet. Websidene ble lansert høsten 2016.

www.landsbyen-nh.no