Grant Thornton er en av de raskest voksende revisjons og konsulentfirmaene i verden. I Norge er de over 60 medarbeidere og tilbyr tjenester innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning.

Vi jobbet tett med Grant Thornton i utviklingen av markedsmateriell, websider, utforming av tilbudsdokumenter og annet i flere år.