Land magasinet kom ut i Nordre og Søndre Land og Etnedal i årene 2014-15 og 16. Magasinet var gratis og ble distribuert til alle husstander i alle tre kommuner. I tillegg ble magasinet sendt ut til alle registrerte hytteeiere i de samme kommuenen på deres hjemmeadresse. Som en av utgiverne, sammen med Stuedal kommunikasjon, som sto bak magasinet skrev vi også en del artikler og leverte bilder.

Magasinet ble finansiert kun på annonser. I tillegg til å skrive artikler, fotografere og finne historier som passet til magasinet, sto vi også for annonsesalget.