Aksjøområdets Utmarkslag

Akksjøområdets Utmarkslag har som formål å samle grunneierne mellom Etna elv og Aksjøvassdraget for på  samvirkemessig grunnlag å utnytte jakt, fiske og bygdeturisme som  næring, i tråd med samvirkelovens regler.

Jeg var så heldig å få lage deres nye webside og tatt alle bildene til prosjektet. Jeg takker for oppdraget.

Se mer om Aksjøområdets Utmarkslag på deres websider.